Fyll i serviceformulär

1
Produkt

2
Kontaktinformation

3
Kvitto

Serviceformular

Tryck eller dra en fil till fönstret för att ladda upp
Filen får inte vara större än 3 MB
Tryck här för att ta bort den aktuella filen
»

Betingelser vid reparation

  • Vid inskickat instrument utan felbeskrivning, trasig säkring, dåliga batterier eller handhavandefel, förbehåller sig Elma Instruments rätten att fakturera ½ timme.
  • Om kostnadsförslag från Elma Instruments inte accepteras kan instrumentet retuneras mot en undersökningskostnad på 550:-/skr + frakt. Eller så kan vi återvinna instrumentet utan kostnad.
  • Vid ej svar på ex. kostnadsförslag så förbehåller sig Elma Instruments att återvinna instrumentet efter 3 månaders lagring.
  • Vid avsaknad av dokumentation för köpet av instrumentet när garantiåtgärd hävdas så faktureras reparationen.
  • Gods via postförskott avvisas.'
  • Vänligst använd postlappen som skickas till dig via e-post för att säkerställa den snabbaste behandlingen